Sto lat Wielkopolskiej Tradycji

Dowiedz się
więcej

Miejsce unikalne w skali kraju i wyjątkowe na skalę Europy

Spośród niemal 400 gorzelni rolniczych działających na początku lat 90. XX wieku, w dniu dzisiejszym czynnych pozostało około 60. Ten niegdyś ważny sektor gospodarki, ze względu na wprowadzenie technik masowej produkcji, stopniowo zanika. Wiele z obecnie pracujących zakładów swe początki ma w XIX wieku. Jednak gorzelnia w Turwi jest unikatem, gdyż jako jedyna działa nieprzerwanie od ponad 100 lat.

Źródłowo udokumentowane istnienie gorzelni w tej wsi, związanej z rodem Chłapowskich, sięga XVIII wieku, co czyni z tej miejscowości ośrodek o jednym z dłuższych rodowodów tradycji gorzelnictwa. Wspomniane obiekty posiadają w większości wyposażenie sprzed ponad wieku, co również sprawia, iż są obiektami dokumentującymi rozwój przemysłu.

POZNAJ OPIEKUNA MUZEUM

Ekspozycja muzealna

Przy gorzelni powstało unikatowe w skali kraju i wyjątkowe na skalę Europy muzeum gorzelnictwa, tym cenniejsze, że związane z obiektem nieprzerwanie funkcjonującym od niemal 100 lat. Za sprawą Grzegorza Koniecznego od 2004 roku do Turwi udało się sprowadzić elementy wyposażenia z innych zamykanych gorzelni.

Nasze chluby

Stale powiększająca się ekspozycja znajduje się obecnie dookoła budynku gorzelni oraz w dawnym słodowniku. Do najbardziej okazałych eksponatów należą kocioł parowy z 1905 roku i maszyna parowa z gorzelni Potworowskich w Goli, młodsza zaledwie o rok. Obiekty te są nie tylko świadectwem epoki, ale za sprawą niebywałej pasji, jaka towarzyszy opowieściom Pana Koniecznego w trakcie oprowadzania po gorzelni, ożywają.

Co czeka Cię na miejscu?

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z naszego muzeum