Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE GORZELNI W TURWI"
KRS 0000649860  NIP 6981842858  REGON 365975859

numeru konta bankowego
Bank Spółdzielczy w Poniecu, Oddział Czempiń
Nr 62 8682 1030 0005 3354 2000 0010

 

prezes Grzegorz Konieczny
wiceprezes Mikołaj Dominiak
wiceprezes/skarbnik Łukasz Stasiak
sekretarz Magdalena Giemza-Zdych

Celami stowarzyszenia są: 1. Wsparcie funkcjonowania "Przyjaciele gorzelni w turwi". 2. Wspieranie muzeum w rozwoju I realizacji celów statutowych po jego utworzeniu. 3. Pomoc w nabywaniu eksponatów dla muzeum. 4. Prowadzenie I wspieranie działalności kulturalnej, naukowej, edytorskiej, informacyjnej I edukacyjnej. 5. Działanie na rzecz zachowania obiektów dziedzictwa związanego z gorzelnictwem. 6. Pielęgnacja I popularyzacja historii, tradycji I dorobku regionu. 7. Wspieranie projektów edukacyjnych adresowanych do społeczności lokalnej, 8. Popularyzacja I kształtowanie wiedzy fachowej z zakresu humanistyki wśród swoich członków I w środowisku lokalnym. 9. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między ludźmi, społecznościami I narodami. 10. Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

Pliki do pobrania