Zebranie Walne Wyborcze STOWARZYSZENIA "PRZYJACIELE GORZELNI W TURWI"

Zebranie Walne Wyborcze.

Zarząd Stowarzyszenia "PRZYJACIELE GORZELNI W TURWI" serdecznie zaprasza wszystkich członków na zebranie, które odbędzie się dnia 26 marca 2022 roku o godzinie 16:00 w budynku Gorzelni w Turwi. 

Proponowany PORZĄDEK ZEBRANIA STOWARZYSZENIA 

"PRZYJACIELE GORZELNI W TURWI" 

 dnia 26 marca 2022 r.

 

 

1.    Powitanie.

2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3.    Wybór Protokolanta Zebrania.

4.    Przedstawienie porządku Zebrania.

- Działalność Stowarzyszenia 2016-2022 –  Grzegorz Konieczny, Mikołaj Dominiak

- Przedstawienie sytuacji finansowej Stowarzyszenia – Agata Klimaszyk

(otrzymane dofinansowania, uzyskana kwota z 1% podatku, otrzymane darowizny, składki Członków Stowarzyszenia).

- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

- Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za rok 2021.

- Wybór Zarządu Stowarzyszenia na okres 2022-2025 (bieżąca kadencja 2019-2022).

- Plan pracy Stowarzyszenia na kolejny rok – dyskusja.

- Wolne głosy i wnioski.

5.    Zamknięcie Zebrania.

 

Pliki do pobrania