Gorzelnia w Turwi gotowa do kampanii 2022/2023

W imieniu Kierownika Gorzelni w Turwi Pana Grzegorza Koniecznego i załogi, mamy zaszczyt poinformować, że po przewie remontowej Gorzelnia jest gotowa do prowadzenia produkcji spirytusu surowego. W okresie poza corocznymi czynnościami remontowo-konserwatorskimi dokonano niezbędnych odbiorów urządzeń ciśnieniowych pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Dokonano napraw parnika i kotła oraz przeprowadzono rewizje zewnętrzne i wewnętrzne, a także próbę ciśnieniową kotła. Dużą inwestycją była również wymiana kadzi fermentacyjnych wymuszona ich stanem technicznym. Usunięto stare kadzie i w ich miejsce postawiono nowe.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia gratulujemy i życzymy powodzenia i bezawaryjnej kampanii 2022/2023.